Termeni de utilizare – Pasarica

Termeni de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

VĂ RUGĂM CITIȚI ACEST SITE WEB ÎN CERINȚĂ ȘI O CONDIȚIE DE A VĂ PERMITI ACCESUL.

CITIREA ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ACORDULUI DE UTILIZARE ȘI CITIREA ȘI ACCEPTAREA DISPOZIȚIILOR POLITICII DE PRIVATIE A ACESTUI SITE WEB SUNT CERITE CONSIDERAȚII PRIVIND SITE-ul WEB care vă oferă dreptul de a vizita, citi, revinde, tranzacționa, procesa PLĂȚI PENTRU SAU INTERACȚI ÎN ANI . VIZITând ACEST SITE WEB, VĂ RĂȚIȚI CĂ TOTI TERMENI DE UTILIZARE L-AȚI TRANSMIT. ORICE ȘI TOATE ACORDURILE, REPRESENTĂRILE, PROMENIILE, GARANȚIILE, ACȚIUNILE SAU DECLARAȚIILE VIZITATORULUI CARE SE DIFEREAZĂ CU NICIUN MOD DE LA ACEST ACORD NU SE OFERĂ FĂRĂ FORȚĂ SAU EFECT.

TOATE PERSOANELE SUNT DENIATE ACCESULUI SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE, FĂRĂ CE CITESTE ȘI ACCEPTĂ TERMENII DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE PRIVATIE.

Prin VIZITAREA, VIZITAREA, UTILIZAREA, TRANATAREA PLĂȚILOR PE CARE SAU INTERACȚIȚI CU ACEST SITE WEB, CA VANZĂTOR, INTERMEDIAR, AFILIER, CLIENT, FURNIZOR DE SERVICII MERCHANT, PUBLICATOR, PUBLICATOR SAU ORICE INTERACȚIE PENTRU AȚI ESTE ACORDATĂ POLITICA DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE PRIVATIE A ACESTUI SITE WEB. INCLUSIV ORICE MODIFICĂRI ALE ACORDULUI SAU A POLITICILOR SUPLIMENTARE INCORPORATE PRIN REFERINȚA CARE SITE-ul WEB POATE FACE ÎN DISCETIA UNICĂ ÎN VIITOR.

Toate persoanele sub vârsta de 18 ani sunt accesate la acest site web. DACĂ TREBUIEȚI ÎN 18 ANI DE VARĂ, NU ESTE NECAPAR PENTRU TINE VIZITAREA, CITEȘTE SAU INTERACȚII CU ACEST SITE WEB SAU CU CONȚINUTUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN NICIUN MOD. ACEST SITE WEB DENEAZA SPECIFIC ACCESUL LA ORICE INDIVIDUAL CARE ESTE ACOPERIT DE ACTEA ACTIVITATE PRIVATĂ PENTRU COPII (COPA) DIN 1998.

ACEST SITE WEB RESERVĂ DREPTUL DE A DACA ACCESUL LA NICIUNE PERSOANA SAU VIZITATOR PENTRU ORICE MOTIV. ÎN CONDIȚIILE POLITICII DE PRIVATATE, CARE ACCEPTĂȚI CĂTRE O CONDIȚIE PENTRU VIZITARE, SITE-ULUI WEI este permis să colecteze și să păstreze date și informații pentru scopul excluziunii și pentru multe alte utilizări.

TERMENII ACORDULUI DE UTILIZARE POT FI SCHIMBATI DE LA ORA LA ORA. Vizitatorii au o datorie AFIRMATIVĂ, ca parte a examinării pentru autorizația de a vizualiza acest site, pentru a menține informații despre schimbări.

PĂRȚI ÎN CONDENȚII DE UTILIZARE

Vizitatorii, telespectatorii, utilizatorii, abonații, membrii, afiliații, vânzătorii sau clienții, denumite în mod colectiv aici “Vizitatori”, sunt părți la acest acord. Site-ul și proprietarii și / sau operatorii site-urilor predecesoare ale acestora sunt părți la acest acord, denumit în continuare „Website”. Vizitatorii înțeleg și recunosc că acest acord suprareglează și înlocuiește orice acorduri ale vizitatorilor cu site-ul, inclusiv fără a se limita la Vizitatorii dețin condiții de utilizare electronice ale site-ului web, politică de confidențialitate sau alte acorduri propuse legal obligatorii, localizate pe site-ul web al Vizitatorilor

Prin prezenta, site-ul web respinge toate acordurile electonice ale website-ului Vizitatorilor, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii și condițiile vizitatorilor. Prezentul acord guvernează toate părțile. În cazul unei dispute cu vizitatorul, site-ul web va fi guvernat de acest acord și de regulile și legile implicite aplicabile care vor fi soluționate în arbitraj obligatoriu sau o instanță de judecată la alegerea site-urilor din jurisdicția alegerii site-urilor. Orice acorduri, reprezentări, promisiuni, garanții, acțiuni sau declarații ale site-ului web ale vizitatorilor sau a altui acord propus care diferă în orice mod de termenii prezentului acord nu vor primi nicio forță sau efect. Toți vizitatorii, inclusiv revânzătorii, intermediarii, afiliații, partenerii în parteneriat, editorii, agenții de publicitate, marketerii online,

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DIN ACEST SITE WEB

Cu excepția cazului în care ați încheiat un contract expres scris cu acest site web, dimpotrivă, vizitatorii, spectatorii, abonații, membrii, afiliații sau clienții nu au dreptul de a utiliza aceste informații într-un cadru comercial sau public; nu au dreptul de a o difuza, de a o copia, de a o salva, de a o tipări, de a o vinde sau de a publica orice porțiune din conținutul acestui site. Vizualizând conținutul acestui site web, sunteți de acord cu această condiție de vizualizare și recunoașteți că orice utilizare neautorizată este ilegală și vă poate supune sancțiuni civile sau penale. Din nou, Vizitatorul nu are niciun drept de a folosi conținutul sau porțiuni ale acestuia, inclusiv bazele sale de date, paginile invizibile, paginile legate, codul de bază sau alte proprietăți intelectuale pe care site-ul le poate conține, pentru orice motiv pentru orice utilizare. Nimic. Vizitatorul este de acord cu daune lichidate în valoare de U. S. 100.000 USD în plus față de costurile și daunele reale pentru încălcarea acestei prevederi. Vizitatorul garantează că el sau ea înțelege că acceptarea acestei prevederi este o condiție de vizualizare și că vizionarea constituie acceptare.

PROPRIETATEA SITE-ului WEB SAU DREPTUL DE A FOLOSI, VÂNZĂ, PUBLICA CONȚINUTUL ACESTUI WEB

Site-ul web și conținutul acestuia sunt deținute sau licențiate de site. Materialele conținute pe site-ul web trebuie să fie considerate proprietate și drepturi de autor. Vizitatorii nu au niciun drept în ceea ce privește conținutul site-ului. Utilizarea conținutului site-ului web pentru orice motiv este ilegală, cu excepția cazului în care se face cu contract expres sau permisiunea site-ului.

HYPERLINKING LA SITE, CO-BRANDING, „FRAMING” ȘI SITE-ul DE REFERINȚARE PROHIBIT

Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de site-ul web, nimeni nu poate hiperliga acest site sau porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, marcă sau materiale protejate de drepturi de autor) cu ale lor, din orice motiv. În plus, nu aveți voie să faceți referire la adresa URL (adresa site-ului web) a acestui site web în orice suport comercial sau non-comercial fără permisiunea expresă și nici nu aveți voie să „încadrați” site-ul. Dvs. sunteți de acord să cooperați cu site-ul Web pentru a elimina sau dezactiva orice astfel de activități și vă răspundeți pentru toate pagubele. Prezentați acordul pentru daune lichidate de 100.000,00 USD, plus costuri și daune efective pentru încălcarea acestei prevederi.

DECLARAȚIE PENTRU CONȚINUTUL SITE-ului

Site-ul nu își asumă orice responsabilitate pentru acuratețea conținutului acestui site. Vizitatorii își asumă tot riscul de a vedea, citi, utiliza sau se bazează pe aceste informații. Cu excepția cazului în care altfel ați format un contract expres, în mod contrar, cu site-ul web, nu aveți dreptul să vă bazați pe informațiile conținute în prezent, cât mai exacte. Site-ul nu are o astfel de garanție.

S-au depus toate eforturile pentru a reprezenta cu exactitate acest produs și potențialul său. Chiar dacă această industrie este una dintre puținele unde își poate scrie propriul cec în ceea ce privește câștigurile, nu există nicio garanție că veți câștiga bani folosind tehnicile și ideile din aceste materiale. Exemplele și mărturiile din aceste materiale nu trebuie interpretate ca o promisiune sau o garanție a veniturilor. Câștigarea potențialului depinde în totalitate de persoana care folosește produsul nostru, de ideile și tehnicile sale. Acest produs nu este o oportunitate de afaceri și oferă doar sfaturi și instruire despre Internet și optimizarea motoarelor de căutare. Acesta este un produs și sistem nou și, ca atare, nu există un istoric de câștiguri din utilizarea sa. NU TRUCĂM CÂȘTIGURILE ACTUALE A UTILIZATORILOR PRODUSULUI NOSTRU, întrucât ACELAȚI VOR FI VIOLATI SECRETELE COMERCIALE DE UTILIZARE ȘI INFORMAȚII CONFIDENțiale sau PROPRIETARE INFORMAȚIA DE PE ACEST SITE ESTE EXPERIENȚA NOASTRĂ CU PRODUSUL. DACĂ DORIȚI SĂ ÎNPĂRȚIȚI EXPERIENȚA DUMNEZEȘTE-NE.

DECLARAȚIE PENTRU HARM CAZATĂ CU COMPUTERUL SAU PROGRAMUL DIN INTERACȚIA CU ACEST SITE WEB SAU CU CONȚINUTUL său VIZITATOR ASUMEAZĂ TOATE RISCURILE DE VIRUSURI, LUCRĂRI SAU ALTE FACTORI DE CORUPTARE.

Site-ul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele pe calculatoarele sau software-ul vizitatorului sau cu orice persoană cu care vizitatorul comunică ulterior, din codul sau datele corupte care sunt trecute inadvertent pe computerul vizitatorului. Din nou, vizitatorii vizualizează și interacționează cu acest site, sau bannere sau ferestre pop-up sau reclame afișate pe acesta, pe propriul risc.

DECLARAȚIE PENTRU ARMĂ CAZATĂ DE DESCARCĂRI

Vizitatorul descarcă informații de pe acest site cu acest risc. Website-ul nu garantează că descărcările nu conțin coduri de computer corupte, inclusiv, fără a se limita la, viruși și viermi.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

Vizionând, utilizând sau interacționând în orice mod cu acest site, inclusiv bannere, publicitate sau pop-up, descărcări și ca o condiție a site-ului web pentru a permite vizionarea legală a acestuia, Vizitatorul renunță pentru totdeauna la orice cerere de daune ale oricărui și toate descrierea bazată pe orice factor cauzal care are drept consecință orice rău posibil, indiferent cât de acerb sau extins, indiferent dacă este fizic sau emoțional, previzibil sau imprevizibil, indiferent de natură personală sau de afaceri.

DESPĂGUBIRI

Vizitatorul este de acord că, în cazul în care acesta produce pagube, pe care trebuie să le plătească site-ul Web, vizitatorul, ca condiție de vizualizare, promite să ramburseze site-ul web pentru toți.

TRIMISE

Vizitatorul este de acord ca o condiție de vizualizare, că orice comunicare între Vizitator și Website este considerată o transmitere. Toate trimiterile, inclusiv porțiuni ale acestora, elemente grafice conținute de acesta sau oricare dintre conținutul transmiterii, devin proprietatea exclusivă a site-ului Web și pot fi utilizate, fără permisiune suplimentară, pentru utilizare comercială, fără luarea în considerare suplimentară de niciun fel. Vizitatorul este de acord să comunice numai informațiile respective către site-ul web, pe care dorește să-l permită pentru totdeauna să îl folosească în orice mod pe care îl consideră potrivit. „Trimiteri” este, de asemenea, o prevedere a Politicii de confidențialitate.

ÎNȘTIINȚARE

Nu există nicio notificare suplimentară de niciun fel din orice motiv, vizitatorul și vizitatorul garantează în mod expres înțelegerea faptului că dreptul la notificare este renunțat ca o condiție pentru permisiunea de a vizualiza sau interacționa cu site-ul.

CONFLICTE

Ca parte a considerației pe care site-ul web o necesită pentru vizualizarea, utilizarea sau interacțiunea cu acest site, vizitatorul este de acord să utilizeze arbitrajul obligatoriu pentru orice reclamație, dispută sau controversă („RECLAMARE”) de orice fel (indiferent dacă este în contract, tort sau în alt mod) care apar din sau în legătură cu această achiziție, acest produs, inclusiv probleme de solicitare, probleme de confidențialitate și probleme de utilizare. În cazul în care vizitatorul este partea predominantă, vizitatorul va suporta costurile propriilor taxe de avocat. Site-ul web își rezervă dreptul de a litiga Vistor într-o instanță de judecată, în jurisdicția alegerii site-ului Web.

În niciun caz privitorul, vizitatorul, membrul, abonatul sau clientul nu vor avea dreptul de a merge în instanță sau de a avea un proces de juriu. Vizualizatorul, vizitatorul, membrul, abonatul sau clientul nu vor avea dreptul să se implice în descoperirea pre-proces, cu excepția celor prevăzute în reguli; nu veți avea dreptul de a participa în calitate de reprezentant sau membru al niciunei clase de reclamanți care aparțin unei revendicări supuse arbitrajului; decizia arbitrului va fi definitivă și obligatorie cu drepturi de apel limitate.

Partea prevalentă va fi rambursată de cealaltă parte pentru toate costurile asociate arbitrajului litigiului, inclusiv taxe de avocat, taxe de încasare, taxe de investigare, cheltuieli de călătorie.

JURISDICȚIE ȘI VENITURĂ

Dacă orice chestiune referitoare la această achiziție este trimisă în fața unei instanțe judecătorești, pre-sau post-arbitraj, Vizualizator, vizitator, membru, abonat sau client acceptă că competența unică și adecvată de a fi statul și orașul sunt declarate în informațiile de contact. a proprietarului web, dacă nu se specifică altfel aici. În cazul în care litigiile sunt într-o instanță federală, instanța competentă va fi instanța federală la alegerea site-urilor web.

Model de facturare și politica de anulare / rambursare

Rambursările pot fi solicitate prin contactarea asistenței clienților, făcând clic pe linkul din subsolul site-ului web, cu excepția cazului în care se prevede altfel în ofertă.

LEGE APLICABILĂ

Vizualizatorul, vizitatorul, membrul, abonatul sau clientul sunt de acord că legea aplicabilă care va fi aplicată va fi, în toate cazurile, cea a stării listării site-ului Web în informațiile noastre de contact.

INFORMATII DE CONTACT

Operatorul acestui site poate fi accesat la adresa [email protected]